Repetities

We repeteren wekelijks op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Maranathakerk te Woerden (Molenvlietbaan 10).

Nieuwe zangers en zangeressen zijn welkom om bij ons koor te komen zingen, ook op projectbasis. Kom vrijblijvend eens mee zingen op een repetitie op de woensdagavond. Je kunt een afspraak hiervoor maken met de secretaris (info@cowoerden.nl), zodat je door één van de koorleden welkom geheten kunt worden, je verwezen wordt naar de juiste stemgroep en je de muziek van die avond kan worden gegeven.

Wat kan je verwachten op een repetitie van het COW? Elke repetitie begint met zangoefeningen om onze stemmen los te maken. Vervolgens wordt voor en na de pauze geoefend aan de stukken die voor het eerstvolgende concert op de agenda staan. Om 21:00 uur is er een koffie- of theepauze van 10-15 minuten.

Bij nieuwe leden wordt een stemtest afgenomen. Deze stemtest is vooral om vast te stellen wat het bereik van je stem is (hoe laag en hoog kun je zingen?) en of je muzikaal geheugen hebt (kun je een regel nazingen als die wordt voorgespeeld?). Bij deze stemtest is alleen de dirigent en een bestuurslid van het koor aanwezig, en is meestal in de pauze of na afloop van een repetitie.

Leden krijgen oefenmateriaal om thuis te kunnen repeteren aan de stukken. In de periode kort voor een concert zijn er vaak extra repetitiedagen gepland, doorgaans op de zaterdag overdag, bijvoorbeeld om het stuk door te lopen met orkest en solisten.

De contributie is € 27,50 per maand.