Koorhistorie

Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden is opgericht op 13 februari 1918. In 2018 hebben we ons eeuwfeest gevierd met een drietal concerten.
Hieronder vindt u informatie over de geschiedenis van het COW.

De eerste naam waarmee het koor naar buiten trad was Christelijke Zangvereeniging Oefening en Stichting. Dirigent was de heer Van Rhenen, en de contributie bedroeg een kwartje per maand. Op 15 februari 1955 vond de eerste kleine naamswijziging plaats. De naam wordt dan Christelijke Zangvereniging Oefening en Stichting. Vanaf 3 maart 1993 noemt het koor zich het Christelijk Oratoriumkoor Woerden.

De eerste ons bekende foto van het koor is gemaakt rond 1935. Deze foto werd geplaatst bij een artikel dat in 1993 in de Woerdense Courant staat, waarin aandacht wordt geschonken aan het vijfenzeventigjarige bestaan van ons koor. Het koor telde toentertijd 80 leden. Het artikel met de foto kunt u hier bekijken. Op de foto uit 1935 ziet men in het midden van de kooropstelling het vaandel met de tijdens concoursen gewonnen zilveren palmtakken. Het vaandel bevindt zich nu in het Streekarchief Rijnstreek.

Telt het koor rond 1935 nog 80 leden, heel anders is het 5 jaar later gesteld met het koor. Bij een concert op 9 maart 1940 in hotel “de Dubbele Sleutel” bestaat het koor nog uit slechts 30 leden en werd overwogen om het koor op te heffen. Wellicht slaat dit uitsluitend op het volwassenenkoor want er was ook een meisjesafdeling van het koor dat een bloeiend bestaan kende.

In 1958 richt het koor een “Knapenkoor” op, zo blijkt uit een advertentie en een artikel in de Woerdense Courant van 9 mei 1958. Dit initiatief is een niet zo lang leven beschoren maar in het Kerstconcert op 23 december van hetzelfde jaar treed dit jongenskoor op en zingt enkele kerstliederen. Of in dit jaar het meisjeskoor nog bestaat is onbekend.

In 1968 bestaat het koor 50 jaar en krijgt het weer een foto in de krant onder de kop “GOUDEN ZANGVERENIGING”. Het koor bestaat dan uit 13 mannen 33 vrouwen. In dit jubileumjaar worden twee muzikale hoogtepunten uitgevoerd. Op 4 april Bach’s Johannes Passion en op 12 december van het Weihnachts Oratorium de delen 1-2-3 en de Cantate Nun komm der Heiden Heiland. Gezien de kosten van deze concerten (vanwege het orkest en de solisten) moet er een vertrouwen in het koor geweest zijn dat deze concerten voldoende bezoekers zouden trekken om de exploitatie rond te krijgen. Helaas vielen de bezoekersaantallen tegen, blijkens de recensies over de Johannes Passion en het Weihnachtsoratorium. De bezoekersaantallen zijn ook in volgende jaren niet hoog. Ook het ledental blijft rond de 40 a 50 steken. Het volgende krantenartikel uit 1976 eindigt dan ook met een oproep: ´Tot slot zij vermeld, dat vooral tenoren en bassen welkom zijn´. In 1977 bericht de Woerdense Courant over het vertrek van toenmalig dirigent Jos Leussink. `Het is moeilijk een grootste gemene deler te geven en zo een karakteristiek van het koor te geven. Mij frappeert in ieder geval het grote enthousiasme. Daarom vertrek ik met spijt, maar ik vond het toch nodig weg te gaan.´

Het tachtig jarig jubileum van het koor wordt gevierd met de uitvoering van Joshua van Handel. De 43 koorleden repeteren dan onder dirigent Jurriaan Grootes (dirigent van het COW van 1995 tot 2012). Twee krantenberichten hierover vindt u hier en hier. In 2008 viert het koor zijn negentig jarig bestaan met een programma vol Mozart en een bezoek aan Steinhagen. Het is een eerste bezoek aan Steinhagen, op 23 en 24 juni 2012 volgt een tweede bezoek terwijl in het weekend van 9 juni 2012 de Kantorei uit Steinhagen naar Woerden komt. Voor zowel het bezoek in 2008 (Duitstalig) (Nederlands) als in 2012 (Duitstalig) is aandacht in de media. Het jaar 2012 wordt afgesloten met een concert van de Messiah. Een recensie van het concert vindt u hier.

In april 2013 brengt het koor een concert met als thema ‘In Freud und Leiden’, met a capella uitgevoerde Duitse/Oostenrijkse romantische koormuziek van Rheinberger, Mendelssohn, Schubert en Bruckner. 2014 is een vol jaar, muzikaal gezien. Het jaar begint met de uitvoering van de Nelson Mis van Haydn en het Requiem van Mozart. Dan volgt een ‘reprise’ van In Freud und Leiden in Breukelen. In december 2014 wordt het Weihnachtsoratorium ten gehore gebracht. De recensie over de uitvoering in Maarssen vindt u hier. Het Weihnachtsoratorium was het laatste concert onder leiding van Chris Pouw.

Vanaf januari 2015 heeft dirigent Ronald Threels het stokje van Chris Pouw over genomen. Het eerste concert onder zijn leiding is ‘Da pacem Domine’, met onder andere het requiem van Fauré. Op 16 januari 2016 volgende een heel bijzonder concert; koorlid Fred Drieenhuizen en zijn vrouw Everdien werden in het zonnetje gezet vanwege hun 50-jarig huwelijksjubileum. Kort daarop volgde op 30 januari 2016 het concert waarin de Petite Messe Solennelle van Rossini werd gezongen. Op 4 mei 2016 gaf het koor, op uitnodiging van de Stichting 4 en 5 mei Woerden, een herdenkingsconcert in de Bonaventurakerk te Woerden. Het concert vond plaats na de plechtigheden bij de gedenknaald. Het thema van het concert was “Geef ons Vrede”. Het laatste concert van 2016 was een najaarsconcert op 19 november 2016 gezamenlijk met het Woerdens Kamerkoor en ´s Ottovoces. Een concert met o.a. veel werken van Schütz.

In 2017 werd het concertjaar gestart met een uitvoering van de Johannes Passion op 25 maart 2017. (Woerdense Courant). In een overvolle Petruskerk kon het publiek genieten van een geweldige uitvoering. Per september 2017 is Arhur Koopman onze vaste dirigent. 

2018 was ons jubileumjaar en bestonden we 100 jaar. Dat hebben we gedurende het jaar gevierd met 3 concerten. Op 2 en 3 februari hebben we, samen met COV Excelsior uit Katwijk Die Schöpfung van Haydn uitgevoerd. 26 mei hebben we ons jubileum echt gevierd met een matineeconcert voor oud-leden, oud-dirigenten, familie en vrienden. Tijdens het concert hebben we de Koninklijke erepenning ontvangen van loco-burgemeester Yolan Koster. Na afloop van het concert was er een receptie voor alle genodigden.
Het jubileumjaar hebben we besloten met een concert in de Jacobikerk in Utrecht. Samen met KOV Utrecht hebben we Judas Maccabaeus van Handel ten gehore gebracht.

2019 stond in het teken van 2 kleinere concerten. Als eerste een concert op 18 mei met Engelse romantiek en Hollandse soberheid met componisten als Albert de Klerk en Herman Strategier. Op 7 december hebben we A Ceremony of Carols van Britten gezongen en werken uit de 16e en 17e eeuw.

Het passieconcert in maart 2020 is helaas vanwege de corona-crisis niet doorgegaan. Het concert wordt verplaatst naar 6 maart 2021. Op 19 december 2020 gaan we de cantates 1, 3, 5 en 6 uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach zingen.


Van 2013 tot half 2015 verscheen er een nieuwsbrief over het COW. Door op onderstaande link te klikken kunt u de nieuwsbrieven lezen.
Nieuwsbrief 1, juli 2013
Nieuwsbrief 2, september 2013
Nieuwsbrief 3, december 2013
nieuwsbrief 4, maart 2014
nieuwsbrief 5, mei 2014
nieuwsbrief 6, juli 2014
nieuwsbrief 7, oktober 2014
nieuwsbrief 8, december 2014
Nieuwsbrief mei 2015.